Enric Ventura

Publicacions (actualitzat a 9/2018)


Anant a MathSciNet trobareu la llista actualitzada de les publicacions ja aparegudes, amb els corresponents reviews. A més, aquí hi ha una llista d'algunes de les cites rebudes.

Cliqueu a la referčncia per a obtenir resums i altre material disponible.


Número d'Erdös 4 via, per exemple,              E. Ventura  -  W. Dicks  -  E.W. Formanek  -  W.W. Li  -  P. Erdös
   E. Ventura - M. Lustig - G. Levitt - J.L. Nicolas - P. Erdös
   E. Ventura - P. Weil - J. Rhodes - R. Graham - P. Erdös
 E. Ventura - F. Bassino - H. Prodinger - J. Moon - P. Erdös

© Enric Ventura Capell, 1999                                                                                           Main page Retorn a la pŕgina principal.